Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar economische en maatschappelijke winst, rekening wordt gehouden met het effect van de activiteiten van ondernemingen op het milieu en dat ondernemingen oog hebben voor menselijke aspecten. Een balans tussen deze uitgangspunten leidt tot betere resultaten voor zowel ondernemingen als de samenleving.

MVO door Koninklijke Saan

Koninklijke Saan draagt er uiteraard zorg voor dat de bedrijfsvoering voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving, maar het bedrijfsbeleid gaat verder dan dat. Door goed ondernemerschap wil Saan haar steentje bijdragen aan de maatschappij en de belasting van het milieu zoveel mogelijk beperken.Meer informatie over de inspanningen van Saan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen kunt u vinden in ons MVO-jaarverslag 2011-2012.

Voordelen voor onze klanten

Voor de klanten van Koninklijke Saan geldt dat zij kunnen rekenen op een gedegen en maatschappelijk verantwoord advies van een bovengemiddelde kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Voordelen voor onze medewerkers

Medewerkers van Saan kunnen rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden. Saan bevordert hun bekwaamheden door middel van opleidingen en trainingen en biedt gelijke kansen ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst. Meer informatie over MVO door Saan kunt u vinden op de pagina’s over duurzaam ondernemen, CO2-Prestatieladder, en het project Mokum Mariteam.
MVO-campagne SaanBewust op weg
Inloggen