Voortgang CO2-prestatieladderBrandstofbesparing

Koninklijke Saan werd op 19 november 2012 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Op deze pagina informeren wij u over de voortgang en acties die Saan heeft ondernomen.

 

2017 

 • In week 33 is de 1e helft van de Voetafdruk 2017 (van januari tot en met juni 2017) van Saan gepubliceerd op de website. U kunt de PDF van deze voetafdruk hier bekijken
 • Op 14 juli viert Saan de geboorte van 'De Giraffe' torenkraan. Lees het nieuwsbericht hierover. De Liebherr MK140 is een unieke mobiele torenkraan. Met een maximale gieklengte van 65 meter en een maximale haakhoogte van maar liefst 94,4 meter is hij de grootste in zijn soort. Toch is de kraan compact: de draaicirkel van de ballast zit binnen de stempels en de maximale stempeldruk is 48 ton. Verder kan hij op bouwstroom draaien en heeft hij een plusmodule voor meer capaciteit. Deze krachtpatser is één van de mobiele torenkranen waarmee de vloot van Saan afgelopen jaar is uitgebreid. Naast deze kraan zijn er maar liefst vijf Liebherr MK88 torenkranen ingestroomd en daarmee komt de totale torenkraan-vloot op 20. Omdat al deze torenkranen op bouwstroom kunnen draaien, dragen zij bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot van Saan.
 • Om continue verbetering te bewerkstelligen heeft Koninklijke Saan - als onderdeel van het KVGM-beleid - een energiemanagement programma voor 2017 opgesteld, volgens de richtlijnen van ISO 50001. In week 20 heeft Saan het programma in een nieuwsbericht gepubliceerd. Het volledige energiemanagement programma 2017 kunt u lezen door op deze link te klikken.
 • In april is het persbericht 'Saan realiseert reductie van 2470 ton CO2-uitstoot' naar de landelijke pers verstuurd. Het volledige nieuwsbericht kunt u lezen op onze website via deze link.
 • In week 5 is de Saan Voetafdruk van het jaar 2016 gepubliceerd op de website. De totale CO2-uitstoot is in 2016 met 38% gedaald ten opzichte van onze eerste voetafdruk in 2011. Dit is maar liefst 2470 ton CO2-uitstoot minder. In vergelijking met 2015 is de uitstoot met 27% gedaald wat gelijk is aan 1511 CO2-uitstoot minder. De ingekochte elektriciteit was, net als in 2015, volledig groen waardoor de uitstoot 0 is. (In 2017 wordt de stroom opnieuw groen ingekocht). Het totale gasverbruik is met 17% afgenomen (36 ton CO2). En In het wagenpark zien we een daling van 28%, 454.874 liter minder brandstof (1482 ton CO2). U kunt alle cijfers in de PDF van de voetafdruk 2016 bekijken.
  De opzet van de voetafdruk is met het in kaart brengen van Scope 1 en 2 gewijzigd op de onderstaande punten.
  - Uitstoot bij verbruik van papier en water en openbaar vervoer is komen te vervallen. (Openbaar vervoer staat sinds de eerste voetafdruk van 2011 al op nul).
  - Het brandstof verbruik is van vrachtvervoer & auto gewijzigd in: Directe en Indirecte wagens. Hiermee is aansluiting gevonden met de financiële administratie.
  - Gedeclareerde kilometers is als los onderdeel toegevoegd in de voetprint.
  - De uitstoot per scope is overzichtelijk naast elkaar te zien.
 • Begin januari is het nieuwe certificaat CO2-prestatieladder (3.0) op onze website gepubliceerd. Dit certificaat laat zien dat Saan een upgrade heeft gekregen van 2.2 naar 3.0, op niveau 3. Dit houdt in dat Saan de directe en indirecte emissies van de organisatie in kaart moet brengen. De CO2-Prestatieladder verdeelt dit in Scope 1 (direct) en Scope 2 (indirect).
  Scope 1 zijn de emissies die worden uitgestoten door installaties die eigendom zijn van Saan, of door ons gecontroleerd worden. Voor Saan houdt dit in:
  - Het gasverbruik op de diverse vestigingen
  - Het brandstofverbruik van de organisatie. 
  Scope 2 zijn de emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte, koeling en stroom in installaties die geen eigendom zijn van de organisatie, maar waar wij wel gebruik van maken. Binnen deze scope wordt ook het vliegverkeer, brandstofverbruik van zakelijke kilometers met privé wagens en openbaar vervoer onder werktijd meegenomen. Voor Saan betekent dit:
  - Het verbruik van elektriciteit op de diverse vestigingen
  - De vliegreizen
  - Gedeclareerde kilometers. 

 

2016

 • Wij hebben de doelstelling om 2% te reduceren op het gedrag m.b.t. het brandstofverbruik. Helaas zijn de resultaten nog steeds niet betrouwbaar uit het systeem te halen. De planning is dat wij in 2017 weer betrouwbare gegevens/rapportages uit ons systeem kunnen halen en met deze gegevens direct op het gedrag gaan sturen. Bekijk de voetafdruk hier.
  Kijkend naar de Footprint over het eerste half jaar van 2016 in vergelijking met diezelfde periode uit 2015 zien we het volgende: In totaal hebben we 933 ton CO2 minder uitstoot. Hiervan is 907 ton reductie afkomstig door minder verbruik van brandstof. Er zijn diverse verklaringen voor het lagere brandstofverbruik te geven, die vanwege de onbetrouwbare gegevens uit ons systeem echter niet onderbouwd kunnen worden.
  - Saan vervangt oudere voertuigen voor zuinigere voertuigen.
  - We sturen aan op 'zuinig rijden' middels toolboxen en een cursus zuinig rijden.
  - De grootste daling komt waarschijnlijk omdat wij met de kranen niet meer door heel Nederland rijden voor het Huawei-project dat inmiddels is afgesloten.
 • Om continue reductie te bewerkstelligen in de CO2-uitstoot heeft Koninklijke Saan - als onderdeel van het KVGM-beleid - een energiemanagement programma voor 2016 opgesteld, volgens de richtlijnen van ISO 50001. Saan heeft het programma voor inzage op de website gepubliceerd. Het volledige energiemanagement programma kunt u lezen door op deze link te klikken.
 • In week 21 is de Voetafdruk 2015 van Saan gepubliceerd op de website. Alle gegevens zijn omgezet naar de nieuwe conversiefactoren zoals beschreven in het Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, 10 juni 2015. De totale CO2-uitstoot is in 2015 met 5,54% gestegen ten opzichte van 2014, ondanks investeringen in een schoner wagenpark en groen energieverbruik. Dit komt onder andere door een stijging van het gasverbruik. De gemiddelde temperatuur was in 2015 lager dan in 2014 waardoor het gasverbruik voor verwarming van onze panden is gestegen. Verder zijn er in 2015 meer kilometers gereden met leaseauto’s en zwaar materieel. Vooral de toren- en telekranen hebben meer kilometers afgelegd buiten de Randstad voor het uitrollen van het 4G-netwerk van het Huawei project. U kunt de PDF van de voetafdruk hier bekijken.
 • In het tweede kwartaal van 2016 is een LTM1220 kraan vervangen voor een ATF220G-5 (deze heeft een Euromot klasse 3). Verder is er ook nog een AC100 kraan vervangen voor een ATF130G-5 (ook deze kraan heeft een Euromot klasse 3).
 • In april moeten wij helaas melden dat wij nu nog geen (betrouwbare) gegevens kunnen presenteren omdat we al langere tijd problemen ondervinden met het importeren en exporteren van tankgegevens in onze database bij BP Fleetexpert. Hiervoor wordt samen met de leverancier gewerkt aan een oplossing. Saan heeft ook gekeken of andere leveranciers een goed alternatief kunnen bieden, maar geen van de leveranciers sluit aan bij de wensen van Saan. Daarnaast worden alle stamgegevens m.b.t. het wagenpark in combinatie met BP Fleetexpert bekeken en eventueel aangepast om de informatie weer betrouwbaar te krijgen.
 • In de kwartaal 1 en 2 van 2016 zijn er in totaal drie AT4 kranen vervangen voor een MK88. Deze hebben het voordeel dat ze elektrisch kunnen draaien en daardoor het milieu minder belasten.
 • Het wagenpark is inmiddels uitgebreid met 3 personenwagens, 2x een Peugeot en 1 Scoda. Deze auto's zijn in gebruik genomen tussen het 4de kwartaal van 2015 tot en met het 2de kwartaal van 2016.
 • In maart is er voor de personenwagens & lease-auto’s een nieuwe norm ingevoerd: werkelijkverbruik.nl. Dit is een verzameldatabase van lease maatschappijen die gegevens publiceren over het werkelijk verbruik van een type auto. Voor de lease rijders onder ons betekent dit dat er ook zuinig gereden moet worden tijdens privé gebruik van de auto. Voor kranen worden de bon-uren tegenover de verbruikte liters gezet. Deze norm is steeds vaker terug te zien in onze branche. Voor de overige voertuigen hanteren we de norm zoals die was: Het aantal gereden kilometer gedeeld door het verbruikte aantal liters.
 • Voor alle Saan wagens is ook in 2016 weer een doelstelling van 2% besparing gesteld.

 

2015

 • In week 47 is de nieuwe minihijskraan, de Jekko SPX, in gebruik genomen. Deze kleine milieuvriendelijke krachtpatser kan ook op bouwstroom draaien en zo weer bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van Saan. Bekijk hier het nieuwsbericht over de eerste opdracht van de nieuwe Jekko.
 • In het laatste kwartaal van 2015 is er een rupskraan vervangen voor een nieuwe rupskraan die zowel elektrisch kan rijden als draaien.
 • Aboma Certificering heeft Saan weer getoetst voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3 en de resultaten waren positief. We ontvingen daarom weer een nieuw certificaat dat geldig is tot 30 september 2018. Het volledige nieuwsbericht kunt u lezen via deze link.
 • In week 35 is de 1e helft van de Voetafdruk 2015 (van januari tot en met juni 2015) van Saan gepubliceerd op de website. U kunt de PDF van de voetafdruk hier bekijken.
 • In mei heeft Saan drie Liebherr mobiele torenkranen van het type MK88 Plus en een minihijskraan, de Jekko SPX 1275CDH besteld. Door de toename van bouwprojecten in de binnenstedelijke gebieden is er meer vraag naar hijskranen die ook in krappere ruimtes goed en veilig hijswerk uit kunnen voeren en 'schoner’ kunnen werken. Deze vier nieuwe kranen van Saan hebben allen de mogelijkheid om ook op bouwstroom te draaien en kunnen hierdoor bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van Saan. De kranen worden waarschijnlijk rond week 46 van 2015 bij Saan geleverd. Bekijk hier het nieuwsbericht over deze investering van Saan.
 • In het tweede kwartaal van 2015 is een Ford met een werkelijk verbruik van 5.90l per 100km vervangen voor een Peugeot die 3.20l per 100km verbruikt. Verder is er 1 ATF60-4 kraan vervangen voor een ATF70G-4l (deze heeft een Euromot klasse 4). Hiervan staan er nog twee in de planning voor eind 2016 en begin 2017.                                     
 • 23 april publiceert Saan het nieuwsbericht dat de directie volledig elektrisch rijdt. Directeur Rutger Alferink rijdt al sinds januari 2013 met een elektrische auto, eerst met een Opel Ampera en tegenwoordig met een Volvo V60 Plug-in Hybrid. Sinds 1 maart rijdt ook algemeen directeur Joop Saan elektrisch, een BMW i3. Hij heeft inmiddels al 3500 km. gereden en slechts 14 liter benzine verbruikt. Zijn vorige auto reed 1 op 9 en verbruikte 2777 liter benzine per jaar. Naar verwachting wordt het verbruik van Joop Saan 117 liter per jaar. Dit levert dus een besparing van 2660 liter benzine op en dat is een CO2-reductie van 7,4 ton. Bekijk hier het volledige nieuwsbericht.
 • Om continue CO2-uitstoot te blijven reduceren heeft Koninklijke Saan - als onderdeel van het KVGM-beleid - een energiemanagement programma voor 2015 opgesteld, volgens de richtlijnen van ISO 50001 en op de website gepubliceerd. De reductiedoelstellingen t.o.v. 2011 zijn als volgt: Dieselverbruik van vrachtvervoer (2%), brandstofverbruik van bedrijfsauto's (2%), elektriciteitsverbruik (3%) en vervangen van verouderde CV's. Het volledige energiemanagement programma kunt u lezen door op deze link te klikken.
 • In week 15 is de Saan Voetafdruk van het jaar 2014 gepubliceerd op de website. De totale CO2-uitstoot is in 2014 met 5,69% gedaald ten opzichte van 2013. De grootste besparing is gerealiseerd door het overstappen naar Nederlandse windenergie. Daarnaast is het brandstofverbruik relatief gunstig geweest door aandacht van de medewerkers en de aanschaf van nieuwe voertuigen. Ook het afnemen van het aantal vliegreizen had een positieve invloed. U kunt de PDF van de voetafdruk 2014 hier bekijken.
 • Saan heeft vorig jaar twee oudere bestelauto's voor nieuwe elektrische voertuigen vervangen. Deze elektrische voertuigen van Saan gaan samen ongeveer 6,6 ton CO2 per jaar besparen. Doordat deze voertuigen op elektriciteit rijden, besparen ze ook nog ruim 2000 liter diesel per jaar. Ze worden op de Saan-vestigingen met Nederlandse windenergie opgeladen en rijden daarom zo goed als CO2-neutraal.
 • Twee nieuwe LT45 Daf vrachtwagens zijn in februari in gebruik genomen. Zij worden ingezet voor het transport van minikranen, hoogwerkers en ander materieel. De twee LT45's rijden gemiddeld 1 op 5 en vervangen voertuigen die 1 op 2,56 reden. Zo wordt jaarlijks 9530 liter diesel bespaard en daarmee dus ook 29,8 ton CO2-uitstoot.
 • In januari 2015 ontvingen wij het bericht dat Saan positief is beoordeeld en nog steeds voldoet aan alle eisen van de CO2-Prestatieladder 2.2 op niveau 3. Aboma had hiervoor in december 2014 een audit uitgevoerd. Klik hier voor het nieuwe certificaat.
 

2014

 • In november is alweer de derde Tadano Faun HK65 kraan in gebruik genomen. Deze is gebouwd op een Scania vrachtwagenchassis. De andere twee HK65 autokranen voldoen aan de Euro-5 norm en deze nieuwe voldoet zelfs aan de Euro-6 norm. Doordat deze nieuwe HK65 autokraan bijna twee keer zo ver rijdt op een liter diesel, bespaart dit een hoop diesel en dus CO2-uitstoot. Naar verwachting levert dat een extra reductie op van 36,25 ton CO2 per jaar.
 • Eind oktober zijn er bij Saan twee nieuwe en volledig elektrische Nissan's afgeleverd. Met de aanschaf van de Nissan e-NV200’s vergroent het wagenpark van Saan weer verder. Deze volledige elektrische bestelauto is zeer recent op de markt geïntroduceerd en gebaseerd op de standaard NV200 bestelwagen die voorzien is van de aandrijflijn van de Nissan Leaf. De twee nieuwe bestelauto’s zijn vervanging voor bestelauto’s met een dieselmotor, en zullen voornamelijk ingezet worden voor de kortere ritten voor de eigen Technische Dienst van Saan en kleinere transporten en verhuizingen rondom de vestiging Diemen. Ook deze Nissan e-NV200 bestelauto’s dragen hun steentje bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot van Saan. Bekijk hier het volledige nieuwsbericht.   
 • In week 34 is de Voetafdruk 2014 (1e helft; van januari tot en met juni 2014) van Saan gepubliceerd op de website. Hierin is goed te zien dat de daling in CO2-uitstoot zich voort zet. Belangrijkste reden hiervoor is het overstappen naar Nederlandse windenergie. Er is een duidelijke daling te zien (5 ton CO2-uitstoot) ten opzichte van het eerste half jaar in 2013 (toen was er 183 ton CO2-uitstoot). Tevens is de uitstoot door vliegreizen afgenomen. U kunt de PDF van de voetafdruk hier bekijken.
 • Na een succesvolle audit is met ingang van 26 mei 2014 het ISO 14001 certificaat van Koninklijke Saan verlengd. Het certificaat voor milieumanagementsystemen is geldig tot 26 mei 2017. 
 • Om continue verbetering te bewerkstelligen heeft Koninklijke Saan - als onderdeel van het KVGM-beleid - een energiemanagement programma voor 2014 opgesteld, volgens de richtlijnen van ISO 50001. In week 12 heeft Saan het programma in een nieuwsbericht gepubliceerd. Het volledige energiemanagement programma kunt u lezen door op deze link te klikken.
 • Om de voortgang aangaande de CO2-reductiedoelstellingen te monitoren maakt Saan uitgebreide brandstofrapportages. De in november 2013 aangeschafte HK65 autokranen blijken bijna de helft minder brandstof te verbruiken dan de 65 tons wegterreinkranen. Zij leveren dus een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Bekijk hier het nieuwsbericht hierover.
 • In week 9 is de Saan Voetafdruk van het jaar 2013 gepubliceerd op de website. U kunt de PDF van de voetafdruk 2013 hier bekijken.
 • In week 8 zijn alle PL lampen in de Saan kantine in Diemen vervangen door LED lampen. Dat levert een energie reductie per lamp van maar liefst ruim 60% op. De PL lamp verbruikt namelijk 21 watt aan stroom en de vervangende LED lamp verbruikt slechts 8 Watt. Dit is afgelopen najaar allemaal getest. Een bijkomend voordeel is dat LED lampen ook aanzienlijk langer mee gaan dan PL lampen. Bekijk hier het nieuwsbericht over de vervangende LED verlichting in de Saan kantine.
 • In week 8 is de Voetafdruk 2013 (1e helft; van januari tot en met juni 2013) van Saan gepubliceerd op de website. U kunt de PDF van de voetafdruk hier bekijken.

 

2013 

 • Om de ontwikkeling van schone energie en de Nederlandse economie te bevorderen, heeft de Saan directie besloten om in 2014 over te stappen op Nederlandse Windenergie. Bijkomend voordeel is dat deze overstap een behoorlijke besparing in uitstoot oplevert. We verwachten in 2014 ruim 300 ton CO2 te besparen. Dat is ongeveer 5% van onze totale uitstoot. Bekijk hier het nieuwsbericht hierover.
 • Naar aanleiding van de test met de LED verlichting is besloten om in november in Diemen PL-C te vervangen voor LED verlichting.
 • Wegens verkoop van de activiteit Archiefbeheer publiceert Saan in week 43 de herziene voetafdruk 2012.
 • In oktober is er gekeken naar de mogelijkheden om het gas verbruik te reduceren. Daarvoor is een gedeelte van de verwarmingsinstallatie in Diemen vernieuwd. De verwarming is nu beter ingeregeld en er wordt ’s nachts op een lager niveau gestookt.
 • In september is de LED verlichting in Diemen getest en volgens de eerste resultaten scheelt dit behoorlijk in stroom verbruik. Een 9 watt LED levert evenveel licht als de oude 26 watt PL-C en de LED verlichting gaat vervolgens ook nog eens 8 keer langer mee. 
 • In juli wordt er hard gewerkt aan een plan om het Drivers Coach systeem te introduceren.
 • In week 26 is een investeringsvoorstel samengesteld om in Tilburg alle PL-C en buitenverlichting te vervangen voor LED verlichting.
 • In week 24 is de Voetafdruk 2012 van Saan gepubliceerd op de website. U kunt de PDF van de voetafdruk hier bekijken.
 • In mei is alle transparantverlichting (zoals nooduitgangbordjes) in Diemen vervangen voor LED verlichting.
 • In 2013 worden ook in Utrecht nieuwe servers geplaatst. De voorbereiding hiervoor is in april gestart.
 • Begin 2013 is de klimaatbeheersing efficiënter afgesteld in Diemen en in Utrecht. Door het 'fine tunen' van het systeem verwacht Saan energie te besparen.
 • Als een van de eerste logistieke dienstverleners heeft Koninklijke Saan het certificaat voor de CO2-Prestatieladder niveau 3 behaald. Het certificaat voor de CO2-Prestatieladder werd op donderdag 24 januari door Harry Hertsenberg, Algemeen Directeur van Aboma uitgereikt aan Joop Saan, Algemeen Directeur en Ruben Mentz, Coördinator KVGM van Koninklijke Saan. Bekijk hier het persbericht.
 • Gezien de positieve ervaringen van collega directielid Edwin Saan, bestelde directeur Rutger Alferink eind 2012 ook een Opel Ampera. In week 3 van januari 2013 werd deze elektrische auto afgeleverd. Zowel bij Saan in Diemen als in Utrecht zijn inmiddels oplaadpunten geplaatst.

 

 2012

 • Eind 2012 zijn de werkzaamheden aan de servers in Diemen afgerond. Door de servers te vernieuwen wordt 39.858 kWh aan elektriciteit per jaar bespaard. 
 • Op 19 november 2012 ontving Koninklijke Saan het bericht dat Aboma Certificering ons voordraagt voor certificering voor de CO2-Prestatieladder. Volgens de auditor voldoet Saan aan alle eisen certificering op niveau 3.
 • Gijs Castein, chauffeur Archiefbeheer stond op 1 november op de eerste plaats bij de Fuel Challenge van Archiefbeheer. Ruben Mentz, Coördinator KVGM van Saan, waste als tegenprestatie zijn auto. De challenge is verlengd tot eind december en als bonus kreeg de winnaar (Marco van Ginkel) een cheque voor de zuinigste rijder en een bonus van € 100 netto. Hij presteerde het om in totaal maar liefst 8% brandstof minder te verbruiken.
 • In week 42 is auditor Aboma gestart met de audit voor de certificering voor de CO2-prestatieladder.
 • Op 8 oktober is het Energiemanagement programma van Koninklijke Saan gepubliceerd op de website. U vindt deze op de pagina Publicaties CO2-ladder.
 • In september organiseerde Saan een MVO-rondetafelgesprek met relaties van het bedrijf. Het thema was de CO2-presatieladder en er werd over verschillende stellingen gediscussieerd. Het verslag is opgetekend en zal verschijnen in de MVO-special van de Saan Totaal die in november 2012 uitkomt.
 • Naast de brandstofreductie, denken we ook op elektriciteit te kunnen besparen d.m.v. het aanpassen van de ICT hardware infrastructuur. In Diemen zijn in september 14 servers vervangen door 3 nieuwe servers. Een technische aanpassing die behoorlijk wat energie bespaart en bovendien het systeem sneller en stabieler maakt. Eind van dit jaar wordt gestart met de server in Utrecht.
 • Voor de maand september stond voor alle operationele medewerkers en alle commerciële buitendienstmedewerkers de toolbox 'Brandstofbesparing' op het programma. Deze instructie is gegeven via de SaanWijzer, de digitale leeromgeving van Koninklijke Saan. De toolbox is voor alle medewerkers nog na te lezen in de bibliotheek op SaanWijzer.
 • Fuel Challenge! De chauffeurs Archiefbeheer zijn een 'Fuel Challenge' aangegaan. Door middel van tips en aanwijzingen, op zowel route niveau als ook op wagen niveau, aan elkaar te geven, willen zij het verbruik van hun voertuigen met 5% omlaag krijgen en dat gedurende twee maanden achter elkaar. Vanaf 1 augustus zijn de meters gaan lopen. Het draait hier om ‘bewust autorijden’ dus op tijd het gas loslaten, niet stationair draaien, rustig optrekken en anticiperen in het verkeer.
 • Ook sinds juli worden op beeldschermen in kantines op verschillende vestigingen van Saan energiebesparings-tips gecommuniceerd voor zowel chauffeurs als kantoormedewerkers.
 • In juli is Saan gestart met het maandelijks aan de medewerkers rapporteren over het brandstofverbruik per voertuig. Zo kunnen alle berijders zien wat hun resultaten zijn en of zij de brandstofbesparings-doelstellingen halen.
 • De resultaten van de uitgevoerde scan van Archiefbeheer en Verhuizing zijn in week dertig besproken. Aan de hand van de resultaten wordt er een plan van aanpak gemaakt om reductie te kunnen realiseren.
 • De meeste CO2-uitstoot bij Saan is afkomstig uit de voertuigen en daar gaat in eerste instantie de aandacht naar uit. Om potentiële reductie in kaart te brengen, is er in juni 2012 een Mobiliteitsscan uitgevoerd.

 

Hiernaast vindt u nieuws in het kader van onze deelname aan de CO2-prestatieladder.

CO2-prestatieladder: nieuws


Saan publiceert Voetafdruk 1e helft van 2017

Energiemanagement programma 2017

Persbericht Totale CO2-uitstoot met 38% gedaald

 

Saan publiceert Voetafdruk van 2016

 

Publicatie nieuw certificaat CO2-prestatieladder (3.0)

 

Saan publiceert Voetafdruk 1e helft van 2016


Energiemanagement programma 2016


Saan publiceert Voetafdruk van 2015

 

Nieuwe kraan, de Jekko SPX, is in gebruik genomen

 

Nieuwsbericht certificering CO2-Prestatieladder drie jaar verlengd

 

Publicatie nieuw certificaat CO2-prestatieladder


Saan publiceert Voetafdruk 1e helft van 2015


Saan investeert in nieuwe kranen


Directie Saan rijdt volledig elektrisch

 

Energiemanagement programma 2015


Saan publiceert Voetafdruk 2014


Saan investeert in twee volledig elektrische Nissan e-NV200’s

 

Saan publiceert Voetafdruk 1e helft van 2014

 

Nieuwsbericht over het Energiemanagement programma van Saan voor 2014

 

HK65 autokranen verbruiken bijna de helft minder brandstof

 

Saan publiceert Voetafdruk van 2013

 

Saan stapt over op LED verlichting in de Saan kantine

 

Saan publiceert Voetafdruk 1e helft van 2013

 

Saan gaat voor 100% duurzame windenergie in 2014


Herziene Voetafdruk 2012

 

Saan publiceert Voetafdruk 2012

Persbericht Saan certificering CO2-prestatieladder

Tweede Saan directeur rijdt elektrisch

Publicatie certificaat CO2-prestatieladder

Energiemanagement programma Koninklijke Saan CO2 prestatieladder 2012

Directeur Edwin Saan rijdt 7000 km. op 40 liter met elektrische auto

Persbericht Saan start invoering CO2-prestatieladder

Saan start deelname CO2-prestatieladder

Volg Saan op:

Twitter   LinkedIn   Facebook   YouTube

Inloggen