Duurzaam ondernemen

Door duurzaam ondernemen levert Saan een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Dat wil zeggen: een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor toekomstige generaties.

Vaak wordt gedacht dat duurzame oplossingen per definitie duur of duurder zijn. Dat is een misverstand. Als het gaat om (milieu)risico’s is duurzaam ondernemen juist relatief goedkoop, omdat rekening wordt gehouden met de gevolgen van het handelen van nu voor later.

Onderdeel van ons duurzame beleid zijn o.a. de CO2-prestatieladder en onze deelname aan het project Mokum Mariteam. Lees voor meer informatie ook ons MVO-jaarverslag.

Duurzaam ondernemen
Inloggen