Nieuws

mrt 15


15-3-2017 15:39  RssIcon

Reductie van 2470 ton CO2-uitstoot gerealiseerd

Onlangs heeft Koninklijke Saan de Voetafdruk van het jaar 2016 gepubliceerd. Ten opzichte van onze allereerste voetafdruk in 2011 is de totale CO2-uitstoot in 2016 met 38% gedaald! Dat is maar liefst 2470 ton CO2-uitstoot minder dan in 2011.

Deze enorme besparing is o.a. gerealiseerd door het overstappen naar Nederlandse windenergie en het toepassen van ‘het zuinig rijden’. De ingekochte elektriciteit was afgelopen jaar, net als in 2015, volledig groen waardoor de uitstoot 0 is én blijft want in 2017 wordt de stroom opnieuw groen ingekocht.
In 2016 is, in vergelijking met 2015, de totale uitstoot met 27% gedaald, dit is 1511 CO2-uitstoot minder en het gasverbruik is met 17% afgenomen (36 ton CO2). Deze daling is gerealiseerd door het verplaatsen van de thermostaten naar de juiste posities in de Saan gebouwen en de instellingen van de thermostaten aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden. En in het wagenpark zien we een daling van 28%, 454.874 liter minder brandstof (1482 ton CO2). Het brandstofverbruik is relatief gunstig geweest doordat medewerkers ‘het zuinig rijden’ bewust in de praktijk hebben gebracht. Verder is bij de aanschaf van nieuwe voertuigen goed gekeken naar elektrische mogelijkheden en energiezuinige of schonere auto’s en materieel. Ook het afnemen van het aantal vliegreizen had een positieve invloed.

 

De publicatie en verdere uitleg van de voetafdruk 2016 zijn terug te vinden op onze webpagina ‘Voortgang CO2-prestatieladder’

 

 

Upgrade van 2.2 naar 3.0 op de CO2-Prestatieladder

Op de webpagina ‘Publicaties CO2-Prestatieladder is ook het nieuwe certificaat CO2-prestatieladder (3.0) gepubliceerd. Ook met dit certificaat laat Saan een upgrade zien van 2.2 naar 3.0, op niveau 3. De CO2-Prestatieladder verdeelt emissies in Scope 1 (direct) en Scope 2 (indirect). Deze zijn terug te zien in onze voetafdruk van 2016. 

 

Scope 1 zijn de emissies die worden uitgestoten door installaties die eigendom zijn van Saan, of door het bedrijf gecontroleerd worden. Scope 2 zijn de emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte, koeling en stroom in installaties die geen eigendom zijn van de organisatie, maar waar wel gebruik van wordt maken. Binnen scope 2 wordt ook het vliegverkeer, brandstofverbruik van zakelijke kilometers met privé-auto’s en openbaar vervoer onder werktijd meegenomen.

Electrische Nissans dragen bij aan vermindering van de CO2-uitstoot

 

Volg Saan op:

Twitter   LinkedIn   Facebook   YouTube

Inloggen