Engineering

Koninklijke Saan kan een volledige voorbereiding van uw project verzorgen. Het opstellen van hijs- en veiligheidsplannen is hiervan een belangrijk onderdeel. In overleg met u wordt een nauwkeurige planning gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Hijsplan

Wanneer de opdracht daarom vraagt, stelt Saan een duidelijk en overzichtelijk hijsplan op. Daarnaast vereisen opdrachten steeds vaker een uitgebreid veiligheidsplan, zeker wanneer er meerdere opdrachtgevers bij betrokken zijn.

Veiligheidsplan

Saan levert indien u dat wenst een compleet veiligheidsplan voor het hijswerk. Dit bestaat uit o.a. een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, een risico-inventarisatie en een overzicht van maatregelen die Saan neemt om de risico’s beheersbaar te houden. Onze ervaren medewerkers zijn gewend om zeer complexe projecten te begeleiden, van voorbereiding tot uitvoering.
Engineering: hijs- en veiligheidsplannen
Inloggen