Algemene Voorwaarden en Annuleringsregelingen

Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden, Branchevoorwaarden en Annuleringsregelingen downloaden.

 

Koninklijke Saan

Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Saan van toepassing. Afhankelijk van de aard van de te verlenen diensten geldt een toepasselijke set algemene voorwaarden, die steeds gebruikelijk is in de betreffende branche. Is er sprake van meerdere soorten diensten dan kunnen meerdere sets voorwaarden van toepassing zijn. Elke set van algemene voorwaarden heeft haar eigen aansprakelijkheidsregime en eigen bepalingen over wat wel en niet verzekerd is en wie welke verzekering moet afsluiten. Hieronder vindt u een instructie om te bepalen welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 


De algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden door Saan uitdrukkelijk niet aanvaard, noch bij het accepteren van de opdracht, noch op een later tijdstip tenzij partijen vooraf schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Algemene Voorwaarden Saan (v.13-11-2015)

General Terms and Conditions Saan (English) (v. 13-11-2015)

Conditions générales Saan (Français) (v. 13-11-2015)


Allgemeine Geschäftsbedingungen Saan (Deutsch) (v.13-11-2015)

 

Algemene Voorwaarden Verticaal Transport

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (v. 01-2010)Verhuizingen en opslag

Algemene Voorwaarden Bedrijfsverhuizingen AVB 2009 + Algemene Voorwaarden Uitvoering Handymandiensten AVHD 2015

Nederlandse Opslagvoorwaarden (v. 15-11-1995)

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen, particuliere verhuisgoederen, bewaarneming verhuisgoederen en uitvoering van handymandiensten 2015Transport en vervoer

Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

Algemene Vervoercondities (AVC)Annuleringsregelingen Saan

Annuleringsregelingen Koninklijke SaanAlgemene Voorwaarden
Inloggen