Kwaliteit

Koninklijke Saan levert al vele jaren werk van hoge kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit onze ISO-9001- en ISO-14001-certificaten. Deze ISO-certificaten getuigen er niet alleen van dat wij ons maximaal inspannen voor onze klanten, maar betekent ook dat wij altijd bezig zijn om onszelf te verbeteren. Saan is tevens Erkend Verhuizer en beschikt over het EPV-keurmerk (Erkende Projectverhuizers). Hiernaast werken wij volgens strenge veiligheidsprocedures omdat kwaliteit en veiligheid volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


ISO-9001

Sinds 1994 is Saan ISO-9001-gecertificeerd. Hieraan gekoppeld voeren wij continu verbeterprojecten uit om onze bedrijfsvoering nog verder te optimaliseren.

Het ISO-certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet het worden verlengd. Elke drie jaar wordt daarom een verlengingsaudit uitgevoerd door een extern bedrijf, waarbij wordt gecontroleerd of Saan nog voldoet aan de norm. Hiernaast vinden elk jaar, eveneens door een extern bedrijf, tussentijdse controles plaats (surveillance-audits) en voert onze Coördinator Kwaliteit & Veiligheid regelmatig interne audits uit. Op basis van deze audits worden werkwijzen verbeterd of procedures aangepast.

ISO-14001

Sinds mei 2011 is Saan ISO 14001-gecertificeerd. Dit ISO-certificaat is een internationale standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

Erkende Verhuizer

Een Erkende Verhuizer voldoet aan alle eisen die zijn opgelegd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers. De Erkende Verhuizers worden regelmatig door een extern bureau getoetst op aspecten die te maken hebben met kwaliteit, milieu en veiligheid. De eisen zijn vastgelegd in een erkenningsreglement.

Erkende Projectverhuizers (EPV)

Koninklijke Saan is sinds mei 2002 EPV-gecertificeerd. EPV is het branchekeurmerk van erkende projectverhuizers en tevens het kenniscentrum voor zakelijke verhuizingen. Het garandeert de klant dat hij te maken heeft met een professional die aantoonbaar beschikt over jarenlange ervaring en kennis van projectverhuizingen (verhuizingen van kantoren, bedrijven, ziekenhuizen en andere instellingen). Een Erkende Projectverhuizer wordt regelmatig door een extern bureau getoetst op projectvoorbereiding, werk, nazorg en administratieve afhandeling.


Hier kunt u onze certificaten bekijken.
Kwaliteit
Inloggen