Veiligheid

De ambitie van Koninklijke Saan is onze klanten de optimale oplossing te leveren op het gebied van transport en/of logistiek, op een efficiënte, effectieve, veilige en vriendelijke wijze. Deze ambitie is verweven met alle aspecten in onze bedrijfsvoering. Daarbij zijn kwaliteit en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden: om de juiste kwaliteit te kunnen leveren worden strenge procedures nageleefd, met name op het gebied van veiligheid.

Al sinds 1996 is Koninklijke Saan in het bezit van het VCA**-certificaat, en eind 2014 vond de opschaling naar VCA-Petrochemie plaats. Verder nemen we deel aan de VVT-Erkenningsregeling van de Vereniging Verticaal Transport. Ook zijn wij al sinds jaar en dag in het bezit van het ISO 9001-certificaat. Wij zijn bovendien Erkende Verhuizer en Erkend Projectverhuizer (EPV).


Kijk hier voor een geldig exemplaar van onze certificaten.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar omvat in de praktijk veel meer. VCA is een compleet programma waarmee bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA-certificaat is drie jaar geldig.

Al onze nieuwe medewerkers volgen de VCA-veiligheidsopleidingen. Regelmatig wordt de veiligheidskennis van onze medewerkers in speciale bijeenkomsten opgefrist.

Opleidingen

De medewerkers van Koninklijke Saan krijgen een gedegen opleiding, behalen indien nodig de certificaten VCA I en II en volgen regelmatig al dan niet verplichte bijscholing op hun vakgebied of om zichzelf breder te ontwikkelen of hun kennis te verdiepen. Het eigen Saan Opleidingscentrum leidt kraanmachinisten op tot tele- en torenkraanmachinist en alle medewerkers volgen maandelijkse toolboxen met diverse onderwerpen op het gebied van met name veiligheid.

Inspectie van materialen

Dagelijks wordt al ons materieel en hulpmateriaal geïnspecteerd voor gebruik. Via een eigen geautomatiseerd keuringssysteem worden de materialen periodiek gekeurd volgens strenge kwaliteits- en veiligheidseisen.

Veiligheidsplannen

Vooral bij complexe transport- of verhuisprojecten, waar meerdere onderaannemers voor onze opdrachtgever aan het werk zijn, is het van groot belang om in het kader van veiligheid de werkzaamheden zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Koninklijke Saan neemt indien gewenst haar opdrachtgevers het werk en de zorg uit handen door het opstellen van een goed en volledig veiligheidsplan.
Veiligheid
Inloggen