Bibliotheek- en archiefverhuizingen

Koninklijke Saan beschikt over ruime ervaring als het gaat om bibliotheek- en archiefverhuizingen. Verhuizingen van bibliotheken en archieven zijn specialistische projecten die zich kenmerken door een hoge moeilijkheidsgraad. Boeken of archiefstukken moeten immers na de verhuizing direct weer beschikbaar en vindbaar zijn. Onze medewerkers zijn getraind om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk archief te verplaatsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modernste materialen, zoals kunststof archiefbakken of bijvoorbeeld afsluitbare rolcontainers.

Voorbereiding en uitvoering

Een bibliotheekverhuizing vereist een zeer gedegen voorbereiding en uitvoering. Vooral het in de juiste volgorde inpakken en weer uitpakken op de nieuwe locatie vergt bijzondere aandacht. Wanneer u uw bibliotheek of archief laat verhuizen door Saan bent u verzekerd van die aandacht.

Vooraf worden de archieven of boeken gecodeerd. De volgorde blijft zo gewaarborgd. Zelfs een complete herindeling van het archief kan op deze wijze tijdens de verhuizing worden uitgevoerd. Onze voormannen coördineren alle werkzaamheden en geven u een dagelijkse update van de stand van zaken. In overleg met de projectmanager van Saan worden de overall planningen bijgesteld en de eventuele knelpunten opgelost.

Vertrouwelijke behandeling van archieven

Natuurlijk worden uw archieven vertrouwelijk behandeld. Wij streven ernaar om bij een archief- of bibliotheekverhuizing een vaste ploeg verhuismedewerkers in te zetten. Deze gescreende specialisten zetten een dergelijk arbeidsintensief project om in een kostenbesparende dienst. Een dienst waarbinnen zorgvuldigheid en discretie verzekerd zijn.

Wij verhuizen uw archief binnen een gebouw (intern) en ook tussen gebouwen (extern). Saan beschikt over de meest moderne materialen om archieven te verpakken en te verhuizen.

Meer informatie

Saan verzorgt ook de volgende bijzondere verhuizingen:
- museumverhuizingen
- magazijnverhuizingen
laboratoriumverhuizingen
Ons totale aanbod is echter veel breder. Kijk hier voor meer informatie over onze verhuizingen.

Een impressie van ons werk vindt u op de pagina projecten.
Bibliotheekverhuizingen
Inloggen