Museumverhuizingen

Koninklijke Saan heeft een sterke reputatie als het gaat om het verhuizen van complete musea of van deelcollecties. Museale verhuizingen zijn ingrijpende en risicovolle projecten. Het gaat bij de verhuizing van museale objecten meestal om historische objecten of kunstobjecten van onschatbare waarde: het materiaal is onvervangbaar.

Inpakken

Als het gaat om het verplaatsen van kunstvoorwerpen kan het personeel van musea veel zelf doen. Als de objecten te groot of te zwaar worden, is professionele hulp nodig. Saan heeft op dit terrein een samenwerking met diverse specialisten binnen het reguliere kunsttransport.

Vooral op het gebied van verpakken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen is er veel kennis en een jarenlange ervaring. Wij hebben de expertise, de ervaring en de hulpmiddelen om de kunstobjecten te verplaatsen. Voor zowel het transport als de plaatsing van kunstobjecten zijn alle hulpmiddelen bij Saan in eigen bedrijf beschikbaar.

Art handlers

Voor het transport van kostbare kunst en antiek heeft Saan zeer ervaren art handlers in dienst.Wij besteden uiterste zorg aan indexering, verpakking, transport, uitpakken en plaatsing. Onze medewerkers beschikken hiervoor over gespecialiseerde hulpmaterialen.

Diensten

Wij bieden de volgende diensten:
- verpakken
- verhuizen, zowel intern in uw museum als extern door heel Europa
zwaar transport van sculpturen en grote objecten, zowel intern als extern door heel Europa
opslag en beheer van uw objecten in ons hoogwaardige depot

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Voor een impressie van eerder door ons uitgevoerde museumverhuizingen kunt u onze projectpagina’s bekijken.
Zware museumstukken op transport
Inloggen