ICT-verhuizingen

Een verhuizing is voor uw organisatie vaak een hectische periode. Zeker als het gaat om het verhuizen van ICT-apparatuur. Saan Verhuizingen is gespecialiseerd in het verplaatsen van waardevolle ICT-middelen en biedt een unieke totaalservice. Voor een geslaagde ICT-verhuizing is een goede samenwerking van essentieel belang, niet alleen tijdens de verhuizing zelf, maar ook in de voorbereidingsfase. Zo kunnen uw medewerkers na de verhuizing direct weer aan de slag.

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase wordt, in samenwerking met de ICT-afdeling en eventuele andere betrokken partijen, een draaiboek gemaakt. Dit is een voorwaarde voor een zo efficiënt mogelijke verhuizing. Gedurende de voorbereiding zal regelmatig overleg plaatsvinden. Eventuele problemen die zich kunnen voordoen worden op deze manier op voorhand opgelost.

Afhankelijk van uw wensen kunnen onze medewerkers zorgen voor ondersteuning van uw ICT-afdeling. Denk hierbij aan werkzaamheden als:
• het aan- en afkoppelen van systemen
• het wegwerken van bekabeling
• het vervaardigen van zogenaamde van-naar lijsten (patchlijsten)
• het (volledig) wegwerken van bekabeling
• de aanleg van werkplekbekabeling
• het testen of aanpassen van de configuratie
• de in- en uitbouw van serverruimtes
• het extern reinigen van de computerapparatuur

Serververhuizingen

Saan Verhuizingen verzorgt naast het verhuizen van de normale werkplekapparatuur ook het verhuizen van de centrale apparatuur uit computerruimtes. Dit kan variëren van een systeem of rack tot een compleet computercenter. In samenwerking met diverse leveranciers zijn methoden ontwikkeld die veilig transport garanderen.

Onze medewerkers zijn een bekend gezicht in vele moderne cybercenters in Nederland.
Wij bieden u:
• specifiek opgeleid en flexibel inzetbaar personeel
• ervaring met elk merk en type server (los of in 19" rack)
• specialistisch verpakkingsmateriaal
• het juiste transportmaterieel, voorzien van luchtvering en eventueel een geconditioneerde laadruimte

Ook kan Saan uw partner zijn bij het afleveren van nieuwe servers, medische apparatuur en patchkasten. Wij plaatsen de apparatuur op de eindbestemming (bijvoorbeeld in het nieuwe pand) op de gewenste locatie en voeren het verpakkingsmateriaal voor u af. Deze service komt voort uit onze achtergrond als projectverhuizer en geeft ons meerwaarde ten opzichte van een doorsnee transporteur.
ICT Verhuizing
Inloggen