CO2-prestatieladder

Sinds november 2012 is Koninklijke Saan gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Hiermee is Saan een van de eerste logistieke dienstverleners en het eerste kraanverhuurbedrijf in Nederland dat is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. In het traject werd Saan begeleid door de Climate Neutral Group. De certificering werd verzorgd door Aboma Certificering. Nieuws over onze certificering en activiteiten op het gebied van vermindering van CO2-uitstoot kunt u vinden op de pagina Voortgang CO2-prestatieladder.  
 

CO2-bewust

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-prestatieladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO2-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

Klimaateffecten in kaart brengen en verminderen

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail met als doel om haar toeleveranciers te stimuleren hun klimaateffecten te inventariseren en te verkleinen. Bedrijven die hoog scoren op de ladder, krijgen van ProRail een korting op de aanbestedingsprijs. In 2011 is het beheer van de CO2-prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op dit moment zijn ruim tweehonderd bedrijven gecertificeerd.

Waarom doet Saan mee aan de CO2-prestatieladder?

Koninklijke Saan heeft van oudsher al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn ons bewust van de rol die wij spelen als het gaat om behoud van onze planeet. Om die reden besteden wij al lange tijd aandacht aan het milieu, zijn we ISO-14001 gecertificeerd en hebben onderdelen binnen ons bedrijf uitstoot gecompenseerd door te investeren in “groene” projecten.

elektrische scooters
Inloggen