Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Saan van toepassing. Afhankelijk van de aard van de te verlenen diensten geldt een toepasselijke set voorwaarden, die steeds gebruikelijk is in de betreffende branche. Is er sprake van meerdere soorten diensten, dan kunnen meerdere sets voorwaarden van toepassing zijn. Elke set van voorwaarden heeft haar eigen aansprakelijkheidsregime en eigen bepalingen over wat wel en niet verzekerd is en wie welke verzekering moet afsluiten. Hieronder vindt u een instructie om te bepalen welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Group 7 Created with Sketch. > >