Gewoon goed geregeld

Bouwlogistiek

U heeft er als bouwer de laatste jaren nogal wat uitdagingen bijgekregen. Strengere regels van gemeentes om bouwoverlast te beperken bijvoorbeeld. En natuurlijk de CO₂-en stikstofdoelstellingen die behaald moeten worden. De EMVI – de economisch meest voordelige inschrijving – draait niet meer alleen om het zo voordelig mogelijk aanbieden. Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen weegt inmiddels zwaar mee. En dat terwijl marges in de bouw nog steeds laag zijn. Een efficiënt bouwlogistiek proces is hierbij de sleutel tot succes: duurzaamheid en efficiency gaan hier hand in hand. Saan Bouwlogistiek helpt u deze slag te maken.

Door Saan wordt uw bouwlogistiek gewoon goed geregeld. In een zo vroeg mogelijk stadium bij de voorbereiding van het bouwproject kunnen wij al met u om tafel gaan. Dan brengen we samen de logistieke kant van uw bouwproject in kaart. Onze ervaren medewerkers kunnen u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het meest efficiënte plan van aanpak en de offerte. Tijdens de bouw kunnen we voor u de logistieke coördinatie en planning verzorgen. En als u dat wilt, hebben wij ook de mensen, middelen en faciliteiten in huis voor de uitvoering van uw logistieke werkzaamheden. Kortom: met Saan Bouwlogistiek bouwt u slimmer, efficiënter en schoner!

Icoontje voor de pagina Bouwlogistiek

Compleet pakket logistieke diensten

Wij kunnen uw gehele bouwlogistieke proces van a tot z van u overnemen, maar u kunt ook een keuze maken uit de diensten die wij leveren. Denk daarbij aan zaken als:

 • Meedenken in het voortraject, meeschrijven aan aanbestedingstrajecten.
 • Inventarisatie en opstellen logistiek plan.
 • Advies bij inrichting bouwplaats en bouwplaatslogistiek.
 • Ervaren logistiek managers, uitvoerders en logistiek medewerkers.
 • Ondersteuning met diverse logistieke werkzaamheden, zoals ondersteuning bij inkoop, voorraadbeheer, beheren bouwtickets, transportmanagement.
 • Ter beschikking stellen van een van onze hubs, of organiseren van hubs in de buurt van uw bouwproject.
 • Uitgebreid assortiment (elektrische) tele– en torenkranen, minikranen, autolaadkranen, vrachtwagens, bestelwagens, heftrucks en ander hulpmaterieel.
 • Inhuur van strategische partners voor specifieke expertise.
 • Regelen van vergunningen en ontheffingen.
 • Bevoorrading bouwlocaties, ook buiten werktijden.
 • Afvoeren restmaterialen.
 • Engineering, maken van hijsplannen en veiligheidsplannen.
 • Ondersteuning bij planning en administratie.

Wilt u weten hoe Saan Bouwlogsitiek u kan helpen uw bouwproject efficiënter en duurzamer te maken? Bel of mail ons voor meer informatie!

Voorbereiding en begeleiding

Onze ervaren medewerkers zijn gewend om zeer complexe logistieke projecten voor te bereiden en te begeleiden. Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van de meest efficiënte en/of duurzame logistieke proces voor uw bouwproject. Indien u wenst, vervaardigt Saan voor u het complete logistiek plan. Vervolgens kunnen wij u assisteren door de voor u de logistieke planning te verzorgen en alle de transportbewegingen te coördineren en de middelen te organiseren. Wij leveren hiervoor projectleiders, projectcoördinatoren en projectuitvoerders.

Hubs op ideale locaties

Saan beschikt over opslagruimtes in Amsterdam, Diemen, Tilburg en Utrecht, die als hub kunnen fungeren voor de opslag en herverdeling van bouwmaterialen. We beschikken zowel over binnen- als buitenopslag. De locaties zijn goed bereikbaar en uitstekend gesitueerd ten opzichte van de binnensteden van bovengenoemde plaatsen. Ook op andere locaties verzorgen we graag tijdelijke opslagfaciliteiten. Uw materialen staan veilig opgeslagen tot op het moment dat we ze just-in-time naar de eindbestemming brengen.

Just-in-time levering

Door de aanvoer van bouwmaterialen en de afvoer van restmateriaal op de juiste manier te organiseren, bespaart u veel onnodige transportbewegingen, tijd en faalkosten. Zeker nu gemeentes steeds strengere eisen stellen is het van belang hier in een vroeg stadium van het project al mee aan de slag te gaan. Saan helpt u hierbij graag bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering. Wij leveren hiervoor ook de ‘handjes’: onze logistiek medewerkers voeren nemen u uw logistieke werkzaamheden met zorg uit handen!

Schoon en stil materieel

Zeker bij bouwprojecten in de grote binnensteden zijn de eisen van gemeenten streng als het gaat over overlast. Saan helpt u de overlast drastisch te beperken. Niet alleen door het terugbrengen van het aantal transportbewegingen, maar ook door de inzet van schoon en stil materieel. Zo leveren we bijvoorbeeld elektrisch transport, hijskranen die op bouwstroom kunnen draaien en zelfs een hybride torenkraan die zowel elektrisch kan rijden als hijsen. We kunnen zelfs duurzaam transport over water organiseren door samenwerking met met logistieke partners.

Veiligheidsplan en engineering

Wanneer de opdracht daarom vraagt, stelt Saan een compleet en overzichtelijk veiligheidsplan op. Zo’n plan bestaat in ieder geval uit een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, risico-inventarisatie en overzicht van de maatregelen die Saan neemt om de risico’s te beheersen.

Wij hebben een eigen engineer in huis, zodat we bij complexe projecten zeer efficiënt kunnen schakelen om situatietekeningen te maken en hijsplannen te verzorgen. Zo bedenken en vervaardigen we ook speciale transport- en hijsoplossingen en regelen we snel en eenvoudig extra hulpmaterialen.

Vergunningen en ontheffingen

Saan regelt landelijk en internationaal alle vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor uw bouwlogistiek. In de loop der jaren hebben wij een groot netwerk aan contacten opgebouwd bij gemeenten en provincies. Zo houden we de lijnen kort, wat de aanvang van de werkzaamheden bespoedigt.

Voorbereiding en begeleiding
Hubs op ideale locaties
Just-in-time levering
Schoon en stil materieel
Veiligheidsplan en engineering
Vergunningen en ontheffingen

Neem contact met mij op!

Wilt u meteen doorpakken, bel of mail dan:

Bouwlogistiek