Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld

Certificeringen

Saan heeft de ambitie om zich continue te blijven ontwikkelen en verbeteren. Om die reden zijn wij gecertificeerd voor een aantal managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Hieronder vindt u een overzicht van onze certificeringen en kunt u de huidige certificaten van Saan downloaden.

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar omvat in de praktijk veel meer. VCA is een compleet programma waarmee bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. Al sinds 1996 is Koninklijke Saan in het bezit van het VCA**-certificaat. Het VCA-certificaat is drie jaar geldig.

ISO-9001

Sinds 1994 is Saan ISO-9001-gecertificeerd. Hieraan gekoppeld voeren wij continu verbeterprojecten uit om onze bedrijfsvoering nog verder te optimaliseren. Het ISO-certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet het worden verlengd. Elke drie jaar wordt daarom een verlengingsaudit uitgevoerd door een extern bedrijf, waarbij wordt gecontroleerd of Saan nog voldoet aan de norm. Hiernaast vinden elk jaar, eveneens door een extern bedrijf, tussentijdse controles plaats (surveillance-audits) en voert onze Coördinator Kwaliteit & Veiligheid regelmatig interne audits uit. Op basis van deze audits worden werkwijzen verbeterd of procedures aangepast.

ISO-14001

Sinds mei 2011 is Saan ISO 14001-gecertificeerd. Dit ISO-certificaat is een internationale standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld met als doel bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds november 2012 is Koninklijke Saan gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-Prestatieladder.

VVT Erkenningsregeling

De verticaaltransportsector verzorgt risicovolle werkzaamheden. De inzet van kostbaar en complex materieel, de extra wet- en regelgeving waar men mee te maken heeft en de specifieke veiligheidseisen van opdrachtgevers stellen extra eisen aan het bedrijfsproces en de mensen die er werken. Om dit te promoten en bedrijven daarbij te ondersteunen heeft de VVT voor verticaal transport de VVT Erkenningsregeling ontwikkeld. Vanzelfsprekend doet Saan ook mee aan de VVT Erkenningsregeling. Group 7 Created with Sketch. > >