Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld

CO₂-prestatieladder

Icoontje voor de pagina CO₂-prestatieladder

Sinds november 2012 is Koninklijke Saan al gecertificeerd op niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder. Hiermee is Saan een van de eerste logistieke dienstverleners en het eerste kraanverhuurbedrijf in Nederland dat is gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder.

CO₂-bewust

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO₂-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO₂-prestatieladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO₂-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven. Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. Zie ook de site van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Waarom doet Saan mee aan de CO₂-prestatieladder?

Koninklijke Saan heeft van oudsher al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van onze planeet. Om die reden besteden wij al lange tijd aandacht aan het milieu, zijn we ISO-14001 gecertificeerd en hebben onderdelen binnen ons bedrijf uitstoot gecompenseerd door te investeren in “groene” projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld rentyourcrane, waarin we aanbieders en huurders van kranen bij elkaar brengen. 

Daarnaast investeren we flink in schonere hijskranen en ander materieel en helpen relaties met het maken van doordachte bouwlogistieke plannen die hen helpen om klimaatdoelstellingen te behalen. U leest er meer over op de pagina Duurzaam bouwen.

Saan gelooft in samenwerking binnen de keten, en dat is ook voor certificering van de CO₂-prestatieladder een belangrijk criterium. In dit item van Doe Maar Duurzaam vertellen BP en Saan samen over samenwerking binnen de keten.

CO₂ Voetafdruk

Als onderdeel van het energiemanagementprogramma van Koninklijke Saan, stellen we halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk samen. De analyse geeft weer hoeveel CO₂ Saan produceert als gevolg van onze werkzaamheden. 

co2 voetafdruk saan 23023

 

Bekijk hier voorgaande overzichten met onze voetafdruk:

Voetafdruk van 2022
Voetafdruk van 2021
Voetafdruk 2019-2020-2021(1)

Voortgang CO₂-prestatieladder

Volgens de richtlijnen van de CO₂-prestatieladder rapporteren wij openlijk over de voortgang van onze inspanningen om CO₂-reductie te bewerkstelligen. Lees hieronder de relevante documenten:

Energiemanagement programma 2024

Emissie-inventaris 2023

Ook leest u over onze investeringen, campagnes en samenwerkingsverbaden in ons jaarverslag