Bouwlogistiek elektrische installatie Velsertunnel

 • Bouwlogistiek
 • Bouwlogistiek

Na bijna 60 jaar was het tijd voor groot onderhoud om de Velsertunnel weer te laten voldoen aan de moderne eisen op het gebied van veiligheid en doorstroming. De opdracht voor de renovatie en meerjarig onderhoud is door Rijkswaterstaat gegund aan bouwcombinatie Hyacint, een combinatie van Dura Vermeer, Besix en SPIE. Croon kreeg de opdracht om de elektrische installatie te plaatsen en installeren.

Saan verzorgde voor Croon het logistieke gedeelte van de plaatsing van de elektrische installatie: ontvangst, opslag, just-in-time levering en plaatsing op de bouwlocatie. De uitdaging was dat er op en rond de Velsertunnel niet of nauwelijks ruimte was om opslag te creëren en ook had de combinatie Hyacint geen capaciteit om een logistiek team samen te stellen. Er is door Croon voor de uitvoering gekozen om Saan bij dit proces te betrekken vanwege goede ervaringen met Saan bij de Coentunnel. Bij de Velsertunnel kende men dezelfde problematiek: moeilijk bereikbare ruimtes, geen opslagcapaciteit en zware materialen zoals schakelkasten en transformatoren. Ook dienden de aflevermomenten flexibeler te zijn dan de leveranciers konden verzorgen. De meeste materialen konden pas in de correcte ruimte worden opgesteld als overige onderaannemers de ruimte hadden opgeleverd. Door deze zeer complexe bouwstromen waren de exacte levermomenten moeilijk te bepalen. Door de samenwerking met Saan kon de opdrachtgever zich focussen op de eigen werkzaamheden. Men hoefde Saan alleen te bellen om materialen afgeleverd te krijgen. De efficiency en het gemak van deze samenwerking heeft Croon doen besluiten om weer een beroep te doen op de capaciteiten van Saan.

 • Logistiek proces
  Het logistieke proces voor de plaatsing van de elektrische installatie in de tunnel werd door Saan opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  – Logistieke hub: Bij het warehouse van Saan is een hub gecreëerd, hier konden alle noodzakelijke processen plaatsvinden.
  – Crossdock: Om meerdere goederenstromen te bundelen zijn er in de hub crossdocks gerealiseerd. Hierdoor konden verschillende vervoersstromen van diverse leveranciers samengevoegd worden naar één logistieke bouwstroom.
  – Opslag: Goederen die niet direct benodigd waren, zijn tijdelijk opgeslagen in de opslag van Saan. Hierdoor was er geen opslag ruimte noodzakelijk op de bouwplaats.
  – Handling op de bouwplaats: Op de bouwplaats heeft Saan de materialen naar de juiste locatie getransporteerd en geplaatst. Hierdoor konden de materialen just in time geleverd worden.

  Betrokken partijen
  Om de processen te coördineren stelde Saan een projectleider en coördinator aan. In overleg met Hyacint coördineerden zij de werkzaamheden, waaronder ook de opslag van de leveranciers van Croon. Deze leveranciers waren o.a.:
  – Aqualectra (ca. 120 schakelkasten)
  – Siemens (7 transformatoren)
  – Schreder (2024 armaturen)
  – Flygt (9 Hoge druk Dompelpompen).

  Uitvoering, evaluatie en resultaten
  De materialen werden in week 1 van 2016 geleverd bij Saan en in opslag genomen. Ruim voor de uitvoering stickerde de uitvoerder van Croon in samenwerking met Saan de machines voor het laden in de juiste volgorde. Vanaf week 2 startte de uitlevering naar 4 gebouwen. Gedurende het proces was een uitvoerder op locatie aanwezig om contact met Croon te onderhouden en de werkwijze van het transport door de tunnel te bepalen. De diverse materialen zijn per locatie in de juiste volgorde uitgeleverd, met behulp van Tautliners, huifwagens of bakwagens met kraan, afhankelijk van de situatie. Uit de evaluatie met Croon bleek dat alle werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Het proces verliep schadevrij, de leveringen konden flexibel plaatsvinden en er was geen opslag op de werklocatie. De efficiencyvoordelen die Croon beoogde, zijn hierdoor gerealiseerd.

  Ga naar projectenoverzicht