Complexe bedrijfsverhuizing magazijnen en productiefaciliteiten Thales

Thales Nederland B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van professionele elektronica voor defensie en veiligheidstoepassingen, zoals radar- en communicatiesystemen. Het bedrijf heeft een viertal nieuwe gebouwen op eigen terrein in Hengelo laten bouwen voor onder andere het nieuwe centrale magazijn en een productiehal voor de printplaatproductie. Saan heeft een complexe bedrijfsverhuizing uitgevoerd en de inhoud van de bestaande magazijnen en de complete productiefaciliteiten naar de nieuwe panden overgebracht.

De eerste fase van deze complexe bedrijfsverhuizing betrof de verhuizing van de over het terrein verspreide magazijnen naar een nieuw Centraal Warehouse. Saan verzorgde het inpakken, verhuizen, uitpakken en op de juiste locatie weer neerzetten van ongeveer 40.000 artikelsoorten, verdeeld over 2000 pallets en 7000 strekkende meter losse artikelen in magazijnbakjes op planken en in 6 paternosterkasten. Een deel hiervan is onder ESD-regime verpakt en verhuisd. In slechts acht werkdagen is deze eerste fase afgerond.

  • De tweede fase betrof de complete fysieke verhuizing van de printplaatfabriek (Group Competence Center voor Printed Circuit Boards). De printplaatfabriek bestaat uit zware machines (tot 16.000 kg), lichtdrukapparatuur, grote opstellingen met chemische baden en hoogwaardige computerapparatuur. Alle machines zijn door de leveranciers eerst afgekoppeld, schoongemaakt, gedemonteerd en verhuis-klaar gezet. Vervolgens voerde Saan het interne transport, de verhuizing en de plaatsing van machines en alle apparatuur op de nieuwe locaties uit. Daarna hebben de industriële verhuizers van Saan assistentie verleend bij de montage van de machines en andere apparatuur. Saan-breed hebben diverse collega’s aan deze logistiek complexe opdracht gewerkt om tot de beste oplossing voor Thales te komen en ervoor te zorgen dat de productie zo min mogelijk stagneerde.

    In de laatste fase heeft Saan de Thales afdeling ACE (Afdeling Advanced Components of Electronics) verhuisd en overgebracht. Saan voerde de eindregie van deze projectverhuizing onder de naam: “Van werkende fabriek, naar een werkende fabriek”. Om Thales te ontzorgen was de projectleider van Saan verantwoordelijk voor het inschakelen en begeleiden van onderaannemers, installateurs, toeleveranciers en OEMS. Deze laatste verhuizing omvatte een groot aantal productiewerkplekken met zeer gevoelige elektronische apparatuur, zoals microscopen. Verder is een aantal pick-andplace machines verplaatst door de industriële verhuizers van Saan en een deel van de equipment van de ACE afdeling is overgebracht naar Benchmark in Almelo.

    Ga naar projectenoverzicht