Langdurig kraanverhuurproject N31 Harlingen

Een deel van de N31 (A31 Amsterdam – Leeuwarden), die door Harlingen loopt, wordt opnieuw aangelegd. Het project heeft als doel om de bereikbaarheid van Friesland te verbeteren, de veiligheid te vergroten en de leefbaarheid van in Harlingen te verbeteren. Ballast Nedam kreeg van Dienst Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) de opdracht en voor de aanleg van deze weg. Het bouwbedrijf maakte het ontwerp en realiseert de weg, inclusief 5 viaducten en een aquaduct. De weg wordt verbreed tot tweebaansweg en komt grotendeels – in een ‘open bak’ – 5 meter onder het maaiveld te liggen. Hierdoor is de weg uit het zicht, en wordt Harlingen visueel weer één geheel.

Als sinds de start van het project in 2016 is Saan veelvuldig te zien op het bouwproject. Ballast Nedam gunde Saan de opdracht voor levering van kranen voor dit langdurig kraanverhuurproject. Saan leverde diverse telekranen in verschillende tonnages. Een aantal daarvan stond voor lange periodes, van enkele weken tot zelfs 1,5 jaar, aaneengesloten op de bouwlocatie. Daarnaast werden ook voor kortere projecten kranen ingezet.

  • Tijdens de bouwperiode ondersteunde Saan Ballast Nedam met diverse werkzaamheden, zoals het bepalen van de type kranen en het aanleveren van hijstekeningen. Daarnaast leverde Saan riggers en andere assistentie bij de uitvoering.

    Kraanmachinisten van Saan assisteerden bij de verwijdering van de bouwstempels in de bouwkuip, de plaatsing van de landhoofden van het spoorviaduct en het invaren van het aquaduct. Momenteel wordt gewerkt aan de plaatsing van de zandpanelen die de tunnelbak versieren. Daarbij wordt naast een aantal telekranen, ook een 8 tons heftruck ingezet.

    Ga naar projectenoverzicht