Industriële verhuizing Cavex

Cavex, fabrikant van tandheelkundige materialen, verhuisde vanuit het centrum van Haarlem naar een nieuw pand in de Waarderpolder. Deze complexe industriële verhuizing omvatte productie-installaties, kantoren en resterende afdelingen. Het productieproces van Cavex is zeer complex. Alles bij deze verhuizing draaide om een zo kort mogelijke stilstand in de productie. De volledige verhuizing is daarom in relatief korte tijd uitgevoerd. Ondanks de omvang en de complexiteit van de verhuizing, lag de productie slechts zes tot acht weken stil.

Op basis van het goed en gedetailleerd uitgewerkte en onderbouwde projectplan en de heldere offerte maakte Cavex de keuze voor Saan voor dit verhuisproject. In de turnkey-oplossing werd de verhuizing gecoördineerd door Saan en was technisch partner Yourtech verantwoordelijk voor de demontage en het opnieuw aansluiten van de productielijnen. Daarnaast werden ook nog drie leveranciers van Cavex-machines ingeschakeld.

  • Alle betrokken partijen werkten samen onder één contract, waarbij Saan eindverantwoordelijk was. De werkzaamheden bestonden uit de demontage van productie-installaties, het laden, transport en lossen van de delen, inclusief exceptioneel transport en het binnenbrengen, plaatsen en de montage van de verhuisde delen. Regelmatig vonden er projectmeetings met de onderaannemers en de klant plaats, zodat alles minutieus op elkaar afgestemd kon worden, en het hele project soepel en binnen de gestelde termijn kon verlopen.

    Ga naar projectenoverzicht