Verduurzaam direct: huur elektrische hijskranen bij Saan!

Goed nieuws: het Kabinet wil de bouw op stoom houden en vergroot de subsidiepot om bouwmaterieel versneld te kunnen vergroenen. Vanaf volgend voorjaar kunnen bouwers met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel aanschaffen, zoals elektrische hijskranen, heimachines en bouwaggregaten. Een mooie regeling, al lost deze de korte termijn problemen niet op. Er zijn lange levertijden voor elektrisch materieel, en de stikstof- en CO2-uitdagingen zijn urgent. Gelukkig kan Saan bouwers helpen om deze uitdagingen nu al het hoofd te bieden met een ruim aanbod elektrische hijskranen én slimme bouwlogistiek!

Vergunningsaanvragen en Aerius-berekeningen

Bouwers kunnen met de subsidieregeling dus een financieel steuntje in de rug krijgen van het kabinet bij de verduurzaming van hun bouwproces. Maar dat helpt niet direct bij het maken van de Aerius-berekeningen om de vergunningsaanvragen rond te krijgen. We zien nu al dat die aanvragen vertraging oplopen en bouwprojecten stil dreigen te vallen. Zeker als je dichtbij kwetsbare natuurgebieden gaat bouwen of te maken hebt met steeds strengere vergunningseisen bij het bouwen in binnenstedelijk gebied, kan je dat als bouwer de nodige hoofdbrekens kosten. Samenwerken met Saan helpt bouwers direct grote stappen in de goede richting.

Groot assortiment elektrisch materieel

Saan zet al langere tijd vol in op elektrificatie van het voertuigenpark. Momenteel is Saan het kraanverhuurbedrijf met het grootste assortiment elektrisch materieel. Wij verhuren meerdere torenkranen van Liebherr en Spierings die op bouwstroom kunnen draaien. Met de accu-aanhanger kunnen zij zelfs zelfvoorzienend werken: dan nemen ze de bouwstroom gewoon mee naar de bouwplaats. Ook heeft Saan een aluminium telekraan/hoogwerker en diverse autolaadkranen en minikranen die op bouwstroom kunnen draaien.

HVO100 – duurzame, hernieuwbare diesel

Standaard rijdt de hele vloot hijskranen, vrachtwagens en niet- elektrische bestelwagens van Saan op HVO20. Deze dieselvariant bestaat voor 20% uit hernieuwbare diesel, voornamelijk vervaardigd uit reststoffen (zoals plantaardige oliën en vetten) uit de voedingsmiddelenindustrie. Steeds meer hijskranen en vrachtwagens van Saan kunnen nu ook op HVO100 rijden en draaien: alle Liebherr-hijskranen van Saan zijn hier al voor gecertificeerd. Ook de motoren van alle vracht- en bestelwagens in onze vloot zijn geschikt voor HVO100. Op de nieuwe locatie in Diemen is HVO100 op het eigen tankeiland al beschikbaar, zodat dit snel ingezet kan worden voor specifieke (bouw)projecten.

Slimme bouwlogistiek: minder uitstoot

Naast de inzet van duurzamer materieel, zoals elektrische hijskranen, valt er voor bouwers verder uitstoot te besparen door slimmer met hun bouwlogistieke stromen om te gaan. Betere inrichting van de bouwplaats, ander voorraadbeheer, inzet van een bouwhub, gebundelde transporten: het helpt allemaal om het aantal transportbewegingen fors terug te dringen en stikstof- en CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Saan Bouwlogistiek helpt bouwers al jaren om hun bouwlogistiek slimmer en duurzamer te organiseren.

Saan: gewoon GROEN geregeld

Wil je voor je bouwproject elektrische hijskranen willen huren, HVO100 inzetten of je bouwlogistieke proces vergroenen? Neem dan contact op met Saan, want bij Saan zijn de dingen niet alleen Gewoon goed geregeld, ze zijn ook gewoon GROEN geregeld!
Bel ons: 020 – 660 60 34, of mail ons: kranen@saan.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht