Rotsblokken gehesen tijdens bouw nieuw olifantenverblijf ARTIS

In opdracht van IJbouw bv heeft Koninklijke Saan in ARTIS assistentie verleend bij het plaatsen van diverse zware elementen in het nieuwe olifantenverblijf. De grote waterpartij en het bassin van de olifanten is aangekleed met diverse zware rotsblokken die allemaal anders vorm gegeven zijn.

De kranen van Saan hebben geassisteerd bij de plaatsing van 32 elementen van de rotspartij. Niet alleen de vorm van ieder rotsblok was anders maar ook het gewicht varieerde tussen de 3 en 22 ton per stuk. Eerst zijn de zwaarste rotsblokken gehesen, met twee kranen tegelijk, en daarna geplaatst. Omdat de rotsen op de zijkanten aangeleverd werden, moesten de blokken eerst tussen de twee kranen gekanteld worden zodat ze in een duohijs rechtstandig rondom het bassin geplaatst konden worden. Alle elementen waren voorzien van een letter met nummer. Oop afroep van IJbouw en in de juiste volgorde werden de rotsblokken gehesen om op de plek met diezelfde letter en nummercombinatie geplaatst te worden. Daarna zijn de blokken direct afgemonteerd en stevig vast gemaakt.

  • De rotsblokken met een gewicht tot 18 ton zijn met één telekraan geplaatst. Per element werd beoordeeld hoe deze het beste gekanteld en gehesen kon worden. Hiervoor werd een element eerst in het zand gezet en daarna overgepakt met hijsmaterialen aan de hijsogen. Vervolgens werd elk fantasierijk gevormd element zo gekanteld dat de onderzijde horizontaal op de rand van het bassin gehesen kon worden. Elk element werd daarna met uiterste precisie geplaatst. De hijswerkzaamheden zijn voorspoedig en geheel volgens plan verlopen.

    Ga naar projectenoverzicht