Werkbakken – Regels iets versoepeld

Sinds juli 2020 gelden er strenge regels met betrekking tot het gebruik van een werkbakken of werkplatforms, hangend in een hijskraan. Per 1 januari 2022 zijn de regels iets versoepeld. In dit nieuwsbericht een update over het gebruik van werkbakken in combinatie met een hijskraan
Onze branchevereniging, de Vereniging Verticaal Transport heeft zich sterk gemaakt om de strenge regels voor werkbakken te versoepelen en werkbaarder te maken. Mede daardoor heeft het ministerie SZW besloten om per 1 januari jl. de volgende aanpassingen van artikel 7.23d door te voeren:

  • Voor de beoordeling en goedkeuring van het werkplan, is het niet langer verplicht om dit door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige te laten doen.
  • De maximum windsnelheid gaat van 7 m/s naar 13,8 m/s, gemeten op het hoogste punt van de kraan.

De werkbakken zijn nog steeds hulpmiddellen die alleen ingezet mogen worden als er geen veiliger alternatief mogelijk is, zoals het plaatsen van een steiger of het gebruik van een hoogwerker. En hoewel de opdrachtgever nu de vrijheid heeft om te bepalen welke deskundigheid hij inzet voor het opstellen van het werkplan, moet dit werkplan natuurlijk nog wel aan de eisen van de Arbeidsinspectie voldoen. Ook moet het werkplan op tijd – minimaal 2 werkdagen voor de uitvoerdatum – ingediend worden bij de Arbeidsinspectie.

Geen zorgen, met Saan werkt u veilig in de werkbak

Saan helpt u met de juiste oplossing voor lastig bereikbare plekken. Zo leveren we een lichtgewicht aluminium hijskraan, die eenvoudig omgebouwd kan worden tot hoogwerker. Is de opstelling van een hoogwerker niet mogelijk? Dan helpen wij u met de veilige en verantwoorde inzet van een werkbak in een hijskraan, het maken van het werkplan en de tijdige aanmelding bij de Arbeidsinspectie!

In een werkbak aan de slag zonder zorgen? Bel ons: 020-6606034, of mail ons: Kranen@saan.nl. We nemen zo snel mogelijk contact op.

Van voorbereiding tot uitvoering

Saan heeft de expertise in huis om uw opdracht met een werkbak op de juiste manier voor te bereiden en uit te voeren. Onze Technisch adviseur komt bij u langs voor een werkopname en wij hebben een eigen Engineer in huis om benodigde berekeningen en tekeningen te maken voor het werkplan. We stellen het werkplan voor de inzet van de werkbak voor u op en zorgen ervoor dat dit op tijd wordt ingediend bij de Arbeidsinspectie. We leveren veilige en gekeurde werkbakken in diverse maten, in combinatie met de juiste hijskraan en de benodigde communicatiemiddelen. Zijn er voor het werk vergunningen of ontheffingen nodig? Onze afdeling Vergunningen zorgt ervoor dat ook die aanvraag tot in de puntjes voor u wordt geregeld. En tot slot kunt u tijdens de uitvoering vertrouwen op onze deskundige Kraanmachinist.

De regels op een rijtje

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is dus het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer, (moeten) zijn uitgerust. Het gebruik van een werkbak of –platform is alleen bij hoge uitzondering mogelijk, extra voorbereiding is vereist. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes. Voor een compleet overzicht zetten we de belangrijkste regels hieronder nog even voor u op een rijtje.

  • Inzet van werkbakken en werkplatforms is alleen toegestaan wanneer werkzaamheden echt niet met een ander middel uitgevoerd kunnen worden.
  • Een werkbak of platform mag ingezet worden bij een maximale windsnelheid van 13,8 m/s.
  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
  • Dit plan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de aanmelding van de werkzaamheden bij SZW uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden.
  • Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding van de werkzaamheden is de taak van de opdrachtgever van de kraanleverancier.
  • Overtreding van de regels komt de opdrachtgever van de kraanleverancier op hoge boetes te staan.

De volledige tekst van het artikel vindt u hier: Artikel 7.23d Arbobesluit.

Zeker weten dat u aan alle regels voldoet en veilig werkt? Bel ons: 020-6606034, of mail ons: Kranen@saan.nl. We beoordelen het graag samen met u.

Terug naar nieuwsoverzicht